خطا در برقراری ارتباط

در این قسمت میتوانید تاریخچه تیکت های خود را مشاهده کنید و یا یک تیکت جدید ایجاد کنید

{{ctrl.currentEntity.SubSystem.Title}}    | فایل مربوطه : مشاهده ({{diagram.diagramName}})   

پیام متنی پیام صوتی

متن پیام

لطفا برای ضبط پیام صوتی بر روی علامت میکروفون کلیک کنید

میزان رضایت شما


ثبت